Hisse Senedi Nedir Öğrenmek İstiyorum!

Tarih: 20 Nisan 2016   Kategori: Borsa Makaleleri    Yazar:   

Hisse Senedi Nedir Öğrenmek İstiyorum!Borsa denilince genel olarak insanların ilk aklına gelen hisse senetleri olmaktadır. Hisse senetleri yatırım yapmak isteyen kişilerin tercih ettikleri yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu yatırım aracı altın yatırımında olduğu gibi sıklıkla tercih edilen yatırım çeşidi olarak da bilinmektedir. Tanım olarak bakıldığında hisse senedi, sermaye şirketlerinin ortaklarına verdikleri ve ortaklığını ya da paylarını belirtmek amacını taşıyan kıymetli evraklar olarak verilmektedir. Hisse senedi adı verilen bu kıymetli evraklar Sermaye Piyasasının izni dâhilinde çıkarılmaktadır. Hisse senedine yatırım yapmak günümüzde son derece karlı olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra her sermaye şirketinin buna izni bulunmamaktadır. Hisse senetleri borsa işlemleri içerisinde yer aldığından dolayı bunun sonucunda borsa binaları giderek önem kazanmaya başlamıştır.

Hisse Senetlerinin Özellikleri Nelerdir?

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde inceleme alanı bulmaktadır. Türk Ticaret Kanunu açısından bakıldığında hisse senetleri şirketlerin bir parçasını temsil etmektedir. Bunun yanı sıra şirketlerin ana sözleşmelerinde bünyelerinde kaç tane hisse senedi olacağı ve ne kadar hissenin temsil edeceği yer almaktadır. Kanunda yer alan bilgilere göre hisse senetlerinin değeri beş yüz liradan az olmamaktadır. Ancak bu tutarın günün şartlarına uygun hale getirilme olanağı bulunmaktadır. Hisse senetleri kıymetli evrak olarak nitelendirildiğinden dolayı birtakım hakları ve yükümlülükleri beraberinde getirmektedir. Bu haklar haricen devredilememektedir yani hisse senedinin devir edilmesi ile birlikte temsil edilen haklar da devredilmiş olmaktadır.

Hisse Senetlerinin Ortaklara Sağladığı Haklar Nelerdir?

Hisse senetlerinin sağladığı hakların başında şirket karından pay alma hakkı gelmektedir. Buna göre hisse senedi sahiplerine şirket karından pay verilmektedir. Bu menkul kıymetin elinde bulundurana verdiği haklardan bir diğeri ise şirket yönetimine katılma hakkıdır. Bunun yanı sıra hisse senetleri şirket yönetiminde oy kullanma hakkı da sağlamaktadır. Genel olarak hisse senetleri yatırım aracı olmasının haricinde sahiplerine pek çok avantajlar sağlamaktadır. Şirket bilgilerinden bilgi almak da hisse senetlerinin getirdiği yükümlülüklerdendir. Ayrıca hisse senetleri rüçhan hakkı, tasfiyeden pay almak hakkı gibi haklar da sağlamaktadır. Hisse senedi sahibi olan her yatırımcının bu haklardan yararlanması mümkün olmaktadır.

Hisse Senetlerinin Üzerinde Olması Gerekenler

Hisse senetlerinin hangi niteliklere sahip olacağı Türk Ticaret Kanunu bünyesinde belirlenmektedir. Buna göre hisse senetlerinde yer alması gereken birtakım noktalar bulunmaktadır. Bu noktalardan birincisi şirketin unvanıdır. Şirket unvanının yanı sıra tescil tarihi ile ticaret sicil numarası da hisse senetlerinde yer alması gereken hususlar olarak bilinmektedir. Bunların haricinde kayıtlı esas sermayesi, iki yetkili imzası, hisse senedinin nominal değeri, hisse senedinin türü de hisse senetlerinin üzerinde olması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili bilinmesi gerekenlerden biri ise nama yazılı hisse senetleri ile alakalıdır. Buna göre nama yazılı olan hisse senetlerinde hisse sahibinin adı, ikamet adresi, soyadı gibi bilgiler de yer almaktadır.

Hisse senetlerinin bilindiği üzere birkaç çeşidi bulunmaktadır. Buna göre hisse senetleri beş çeşit sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Yani primli hisse senetleri ve primsiz hisse senetleri, adi hisse senetleri ve imtiyazlı hisse senetleri, nama yazılı hisse senetleri ve hamiline yazılı hisse senetleri, bedelli hisse senetleri ve bedelsiz hisse senetleri, kurucu hisse senetleri ve intifa hisse senetleri olarak bilinmektedir. Bu hisse senetleri içerisinde dünya genelinde en çok tercih edilen hisse senetleri imtiyazlı senetler olarak bilinmektedir. Fakat bu senet çeşidinin ülkemizde kullanılmasına izin verilmemektedir. Yani ülkemizde imtiyazlı hisse senetleri yatırım amaçlı olmak üzere kullanım alanı bulmamaktadır.

Yorum Yaparak Katkıda Bulunun

Bir Cevap Yazın

Borsa Nish
İnternetten 5/24 dünya borsalarında yatırım yapın.