Borsa Yatırımcıları İki Sınıfa Ayrılıyor

Tarih: 18 Mayıs 2013   Kategori: Borsa Haberleri    Yazar:   

Borsa Yatırımcıları İki Sınıfa AyrılıyorSon günlerde konuşulan borsa haberleri yatırımcıları yakından ilgilendirmektedir. Yatırım kuruluşuna dönüşmek üzere olan aracı kurumlar ve yatırımcıları işin yeni bir dönem başlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağına kamuoyu görüşüne açmış bulunmaktadır. Bu durumda, tüm kişi ve kuruluşlar tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 31.05.2013 tarihine kadar SPK’ya bildirebilecekler.

Söz konusu tebliğ ile, yatırım hizmetleri sektörüne yönelik yeni vizyonla uyumlu olarak aracı kurumlar, özsermayeleri dikkate alınarak yapabilecekleri yatırım hizmet ve faaliyetlerine göre 3 farklı sınıfa ayrılmaktadır. Yatırım kuruluşları için müşteri tanımı yapılmakta ve yatırım kuruluşlarına tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırma zorunluluğu getirilmektedir. Yatırım kuruluşlarına, yapılan müşteri sınıflandırmasına paralel olarak, yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygunluğu tespit etme yükümlülüğü getirilmektedir.

Kurul, mali durumları açısından gerekli görülmesi halinde aracı kurumların tamamından, bir kısmından veya herhangi birisinden belirli bir tutar veya orandaki teminatın belirli bir süre için Kurul adına bole edilmesini isteyebilecek. Bununla birlikte, faaliyete olan aracı kurumlardan sürekli olarak teminat talep etme uygulamasına son verilmektedir.

Borsa aracı kurumlar özsermayeleri dikkate alınarak 3 farklı sınıfa ayrılacak demiştik:

  • Geniş Yetkili: Portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama hizmeti ve aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek olanlar
  • Kısmi Yetkili: En iyi gayret aracılığı faaliyeti, sınırlı saklama hizmeti ve/veya portföy yöneticiliği faaliyetinden herhangi birini yürütecek olanlar
  • Dar Yetkili: Emir iletimine aracılık ve/veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini yürütecek olanlar

Borsa yatırımcıları iki sınıfa ayrılıyor: Profesyonel müşterinin, kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteri olduğu kabul edilerek, kimlerin profesyonel müşteri sınıfında yer alacağı tek tek belirlendi. Bunun yanında, genel müşterilerin de belirli şartları sağlamaları durumunda talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilebileceğine dair düzenlemeler yapılmaktadır.

Sözü edilen müşteri sınıflandırmasına bağlı olarak, yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygunluğunun ve müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesini teminen genel müşterilere uygunluk testi yapma zorunluluğu getirilmektedir. Bu yapılan düzenlemeyle, yatırım kuruluşlarının müşteriye pazarladıkları ürün ya da hizmetin müşterinin ihtiyaçlarına ve bilgi düzeyine uygunluğunu göz önüne alarak faaliyet göstermeleri hedeflenmektedir.

Yorum Yaparak Katkıda Bulunun

Bir Cevap Yazın

Borsa Nish
İnternetten 5/24 dünya borsalarında yatırım yapın.